تغییر آدرس ورود به وردپرس با Rename wp-login.php رایگان

تغییر آدرس ورود به وردپرس با Rename wp-login.php

تغییر آدرس ورود به وردپرس با Rename wp-login.php این افزونه امنیتی وردپرس در مخزن بزرگ وردپرس در دسته بندی افزونه امنیتی وردپرس به ثبت رسیده است و امکان تغییر آدرس ورود به وردپرس را ایجاد می کند. [...]

مشاهده