صفحه ۴۰۴ سفارشی در وردپرس با ۴۰۴page رایگان

صفحه ۴۰۴ سفارشی در وردپرس با ۴۰۴page

صفحه ۴۰۴ سفارشی در وردپرس با ۴۰۴page با کمک این افزونه می توان صفحه ۴۰۴ سفارشی در وردپرس به هر نوعی که خودمان میخواهیم ایجاد کنیم. می توانیم تصاویر و لینک ها را در آن تغییر دهیم و صفحه را به هر [...]

مشاهده
عضویت در وردپرس با Theme My Login رایگان

عضویت در وردپرس با Theme My Login

همانطور که می دانید وردپرس به خودی خود قسمت کاربری ضعیفی دارد به طوری که کاربران برای ثبت نام یا ورود به سایت باید به صفحه ای که شبیه صفحه ورود مدیر سایت هست مراجعه کنند و حتی یک پنل کاربری را که [...]

مشاهده
گزینه های بیشتر برای حفظ حریم خصوصی در وردپرس با More Privacy Options رایگان

گزینه های بیشتر برای حفظ حریم خصوصی در وردپرس با More Privacy Options

وردپرس چندکاربره یا وردپرس multisitee ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ سایت یا وبلاگ دﻳﮕﺮ را در سیستم وردپرس ایجاد کنید و آﻧﻬﺎ را در ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی که ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارید، ﻣﺴﺘﻘﺮ سازید. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ شما با [...]

مشاهده