نوشتن کدهای PHP در وردپرس با PHP Code Widget رایگان

نوشتن کدهای PHP در وردپرس با PHP Code Widget

نوشتن کدهای PHP در وردپرس با PHP Code Widget این افزونه کاربردی وردپرس در مخزن بزرگ وردپرس برای نوشتن کدهای PHP در وردپرس به کار می رود و تا کنون بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ دانلود و نصب و فعال سازی شده است و [...]

مشاهده
سوالات متداول در وردپرس با Quick and Easy FAQs رایگان

سوالات متداول در وردپرس با Quick and Easy FAQs

سوالات متداول در وردپرس با Quick and Easy FAQs این افزونه وردپرس بیش از ۴۰۰۰ هزار بار (باتوجه به مخزن وردپرس) دانلود و نصب و فعال سازی شده که نشان از اهمیت این افزونه وردپرسی برای بسیاری از [...]

مشاهده
انتخاب عنوان موثر برای صفحه اصلی رایگان

انتخاب عنوان موثر برای صفحه اصلی

انتخاب عنوان موثر برای صفحه اصلی به طور متوسط بیشتر کاربران با ورود به وبسایت توجه شان به سمت عنوان اصلی سایت شما معطوف خواهد شد و همین امر می تواند دلیل اساسی در انتخاب عنوان موثر برای صفحه اصلی [...]

مشاهده
سیستم فرصت های شغلی در وردپرس با WP Job Manager رایگان

سیستم فرصت های شغلی در وردپرس با WP Job Manager

سیستم فرصت های شغلی در وردپرس با WP Job Manager این افزونه وردپرسی که تا به حال بیش از ۹۰,۰۰۰ هزار بار نصب و فعال شده و نشان از ارزشمندی این افزونه وردپرسی می باشد. شروع کار برای شروع کار، باید [...]

مشاهده